Die geldigheid van Buitelandse Egskeidings onder New York Wet - Egskeiding Netto