Die wêreld ooreenkoms oor die verdeling van die eiendom van die gades en die huwelik kontrak